Assessment and reporting system"

Forgot your password?

Standard and criteria

Standard Slovenia Green je sestavljen iz 100 meril in številnih kazalnikov, povzetih po standardu Green Destinations.

Standard Slovenia Green je prepoznan tudi s strani Global Sustainable Tourism Councila, kar priča o skladnosti z globalno priznanimi kriteriji za trajnostne destinacije.

Page generated in 0.0174 seconds.