Assessment and reporting system

Forgot your password?

Standard and criteria

Standard Slovenia Green je sestavljen iz 100 meril, povzetih po standardu Green Destinations.

Standard Slovenia Green je prepoznan tudi s strani Global Sustainable Tourism Councila, kar priča o skladnosti z globalno priznanimi kriteriji za trajnostne destinacije.

Page generated in 0.0167 seconds.