Assessment and reporting system

Forgot your password?

Membership

Mrežo Slovenia Green sestavljajo destinacije, katerih trajnost je bila ocenjena v skladu s pričujočim standardom. Mreža ocenjenih destinacij raste iz leta v leto.

Strošek pristopa v shemo je določen na letni ravni skladno z javnim pozivom.

Seznam destinacij, imetnic znaka Slovenia Green, najdete tukaj.

Page generated in 0.0615 seconds.