Assessment and reporting system"

Forgot your password?

Certification

Destinacije, ki vstopite v Zeleno shemo slovenskega turizma in uspešno izvedete vse zahtevane korake, prejmete naziv Slovenia Green Destination Bronze, Slovenia Green Destination Silver ali Slovenia Green Destination Gold.

Na podlagi podatkov, vnesenih na spletno platformo in verificiranih s strani neodvisnega preveritelja, vam bomo izdali oceno trajnosti na lestvici od 1 do 10. Pogoji za pridobitev posameznega znaka v 2018 so:

Destinacija, ki v najmanj treh od petih kategorij prejme oceno 8,0 ali več, pri čemer je vsaj ena od teh treh kategorij direktno vezana na turizem (Destinacijski management ali Družbeno-ekonomska situacija), in ki ima najmanj en nastanitveni objekt z veljavnim znakom Slovenia Green Accommodation, dobi znak SGD gold.

Destinacija, ki v najmanj dveh od petih kategorij prejme oceno 8,0 ali več, pri čemer je vsaj ena od teh dveh kategorij direktno vezana na turizem (Destinacijski management ali Družbeno-ekonomska situacija), dobi znak SGD silver.

Destinacija, ki vsaj v eni od petih kategorij prejme oceno 8,0 ali več, dobi znak SGD bronze.

Page generated in 0.0456 seconds.