Assessment and reporting system"

Forgot your password?

Certification

Destinacije, ki vstopite v Zeleno shemo slovenskega turizma in uspešno izvedete vse korake, prejmete naziv Slovenia Green Destination Bronze, Slovenia Green Destination Silver, Slovenia Green Destination Gold ali Slovenia Green Destination Platinum.

Na podlagi podatkov, vnesenih na spletno platformo in verificiranih s strani neodvisnega preveritelja, vam bomo izdali oceno trajnosti na lestvici od 1 do 10.

Merila za pridobitev posameznega znaka so objavljeni v vsakoletnem pozivu. Poziv za leto 2019 je objavljen tukaj.

Page generated in 0.0134 seconds.