Assessment and reporting system

Forgot your password?

About

Standard Slovenia Green temelji na standardu Green Destinations, ki je nastal v sodelovanju med Green Destinations, European Centre for Eco and Agro Tourism (ECEAT) in Coastal & Marine Union (EUCC). Sistem je sestavljen iz dveh ločenih, a medsebojno prepletenih ocenjevalnih metod:

A) Standard: nabor 100 kriterijev, s katerimi presojamo trajnostni management in trajnostne politike v destinaciji. Standard temelji na kriterijih GSTC za destinacije.

B) Indicator Report: nabor trajnostnih indikatorjev, ki jih najdemo v primarnih virih, pri strokovnjakih ali jih izračunamo sami.

Vsi podatki se zbirajo na spletni platformi, do katere imajo dostop samo destinacije, prijavljene v Zeleno shemo slovenskega turizma. S pomočjo spletne platforme destinacija oceni svoje trajnostne politike in trajnostni management, se posvetuje s svetovalcem in presojevalcem ter prejme končno oceno trajnosti. Dodatno platforma omogoča avtomatsko generiranje poročil in načrtov ukrepov ter nudi druge podporne in izobraževalne materiale.

Page generated in 0.0547 seconds.